Máy cắt ke CNC, cắt 3 thanh cùng lúc, điện 380v, lưỡi cắt 500mm, hiệu Fanzer
Máy cắt ke CNC, cắt 3 thanh cùng lúc, điện 380v, lưỡi cắt 500mm, hiệu Fanzer Máy cắt ke CNC, cắt 3 thanh cùng lúc, điện 380v, lưỡi cắt 500mm, hiệu Fanzer Máy cắt ke CNC, cắt 3 thanh cùng lúc, điện 380v, lưỡi cắt 500mm, hiệu Fanzer Máy cắt ke CNC, cắt 3 thanh cùng lúc, điện 380v, lưỡi cắt 500mm, hiệu Fanzer Máy cắt ke CNC, cắt 3 thanh cùng lúc, điện 380v, lưỡi cắt 500mm, hiệu Fanzer Máy cắt ke CNC, cắt 3 thanh cùng lúc, điện 380v, lưỡi cắt 500mm, hiệu Fanzer Máy cắt ke CNC, cắt 3 thanh cùng lúc, điện 380v, lưỡi cắt 500mm, hiệu Fanzer Máy cắt ke CNC, cắt 3 thanh cùng lúc, điện 380v, lưỡi cắt 500mm, hiệu Fanzer

Máy cắt ke CNC, cắt 3 thanh cùng lúc, điện 380v, lưỡi cắt 500mm, hiệu Fanzer

  • Mã SKU: PVN64
  • Tình trạng: Còn hàng
Giá 98.112.000₫