Pít tông đẩy góc máy cắt 2 đầu 63x175
Pít tông đẩy góc máy cắt 2 đầu 63x175 Pít tông đẩy góc máy cắt 2 đầu 63x175 Pít tông đẩy góc máy cắt 2 đầu 63x175

Pít tông đẩy góc máy cắt 2 đầu 63x175

  • Mã SKU: PVN40
  • Tình trạng: Còn hàng
Giá 500.000₫

Dùng cho máy cắt 08, đẩy từ dưới lên