Đầu nối ống hơi phi 8(8mm), kiểu chữ Y, chữ T
Đầu nối ống hơi phi 8(8mm), kiểu chữ Y, chữ T Đầu nối ống hơi phi 8(8mm), kiểu chữ Y, chữ T Đầu nối ống hơi phi 8(8mm), kiểu chữ Y, chữ T

Đầu nối ống hơi phi 8(8mm), kiểu chữ Y, chữ T

  • Nhà sản xuất: Taiwan
  • Tình trạng: Hết hàng
Hết hàng