Mũi khoan Tazo ren 1/4 - 20 zen, ký hiệu XYC-EX-POT
Mũi khoan Tazo ren 1/4 - 20 zen, ký hiệu XYC-EX-POT Mũi khoan Tazo ren 1/4 - 20 zen, ký hiệu XYC-EX-POT Mũi khoan Tazo ren 1/4 - 20 zen, ký hiệu XYC-EX-POT Mũi khoan Tazo ren 1/4 - 20 zen, ký hiệu XYC-EX-POT

Mũi khoan Tazo ren 1/4 - 20 zen, ký hiệu XYC-EX-POT

  • Mã SKU: PVN15
  • Tình trạng: Còn hàng
Giá 300.000₫