Máy sx ke nhảy, điều khiển CNC, điện 380v, hiệu Canival
Máy sx ke nhảy, điều khiển CNC, điện 380v, hiệu Canival Máy sx ke nhảy, điều khiển CNC, điện 380v, hiệu Canival Máy sx ke nhảy, điều khiển CNC, điện 380v, hiệu Canival Máy sx ke nhảy, điều khiển CNC, điện 380v, hiệu Canival Máy sx ke nhảy, điều khiển CNC, điện 380v, hiệu Canival Máy sx ke nhảy, điều khiển CNC, điện 380v, hiệu Canival Máy sx ke nhảy, điều khiển CNC, điện 380v, hiệu Canival Máy sx ke nhảy, điều khiển CNC, điện 380v, hiệu Canival Máy sx ke nhảy, điều khiển CNC, điện 380v, hiệu Canival Máy sx ke nhảy, điều khiển CNC, điện 380v, hiệu Canival Máy sx ke nhảy, điều khiển CNC, điện 380v, hiệu Canival

Máy sx ke nhảy, điều khiển CNC, điện 380v, hiệu Canival

  • Tình trạng: Hết hàng
Hết hàng

Máy sx xuất tự động, điều chỉnh các kích thước khác nhau, tự khoan lỗ chính xác, loại 2 lỗ và 4 lỗ.