Máy phay đố tự động, bàn kẹp lớn, loại 1 dao, piston đúc.
Máy phay đố tự động, bàn kẹp lớn, loại 1 dao, piston đúc. Máy phay đố tự động, bàn kẹp lớn, loại 1 dao, piston đúc.

Máy phay đố tự động, bàn kẹp lớn, loại 1 dao, piston đúc.

  • Tình trạng: Hết hàng
Hết hàng

Máy phay đố tự động bàn kẹp lớn,loại 1 dao piston đúc , phay được chéo góc, phay nhỏ