Mắt cảm biến loại lớn, đường kính 16mm, 3 chân, hiệu taihua.
Mắt cảm biến loại lớn, đường kính 16mm, 3 chân, hiệu taihua. Mắt cảm biến loại lớn, đường kính 16mm, 3 chân, hiệu taihua.

Mắt cảm biến loại lớn, đường kính 16mm, 3 chân, hiệu taihua.

  • Mã SKU: PVN56
  • Tình trạng: Còn hàng
Giá 120.000₫

Mát cảm biến nhận lệnh chạy.