Lưỡi gà máy ép góc, 1 bộ 2 miếng, 1 dày 1 mỏng
Lưỡi gà máy ép góc, 1 bộ 2 miếng, 1 dày 1 mỏng Lưỡi gà máy ép góc, 1 bộ 2 miếng, 1 dày 1 mỏng Lưỡi gà máy ép góc, 1 bộ 2 miếng, 1 dày 1 mỏng Lưỡi gà máy ép góc, 1 bộ 2 miếng, 1 dày 1 mỏng

Lưỡi gà máy ép góc, 1 bộ 2 miếng, 1 dày 1 mỏng

  • Mã SKU: PVN58
  • Tình trạng: Còn hàng
Giá 300.000₫

Miếng định vị góc cửa nhôm của máy ép góc phổ thông