Lưỡi cắt nhôm 400 x60x120mm, liên doanh Đức, hiệu Leizt
Lưỡi cắt nhôm 400 x60x120mm, liên doanh Đức, hiệu Leizt Lưỡi cắt nhôm 400 x60x120mm, liên doanh Đức, hiệu Leizt

Lưỡi cắt nhôm 400 x60x120mm, liên doanh Đức, hiệu Leizt

  • Tình trạng: Hết hàng
Hết hàng

Kích thước: 400 x 3.8/3.2 x 60.

Nhãn hiệu: Leizt