Thăm nhà máy Maxicut

Hình ảnh chuyến thăm nhà máy Maxicut và ký kết hợp đồng phân phối độc quyền sản phẩm máy Maxicut tại thị trường Việt Nam.

.thăm nhà máy Maxicut

Video tổng quan nhà máy.