Sản phẩm chưa có ảnh

Hạt nhảy dùng cho ke nhảy, loại bằng nhôm, KT: 9.7x8.8mm(1150c/kg)

  • Tình trạng: Hết hàng
Hết hàng