Gioăng phớt thủy lực 35-45, chịu dầu, dùng cho máy ép góc
Gioăng phớt thủy lực 35-45, chịu dầu, dùng cho máy ép góc Gioăng phớt thủy lực 35-45, chịu dầu, dùng cho máy ép góc Gioăng phớt thủy lực 35-45, chịu dầu, dùng cho máy ép góc Gioăng phớt thủy lực 35-45, chịu dầu, dùng cho máy ép góc Gioăng phớt thủy lực 35-45, chịu dầu, dùng cho máy ép góc Gioăng phớt thủy lực 35-45, chịu dầu, dùng cho máy ép góc

Gioăng phớt thủy lực 35-45, chịu dầu, dùng cho máy ép góc

  • Mã SKU: PVN101
  • Tình trạng: Còn hàng
Giá 80.000₫ 60.000₫

Gioăng cao su chịu dầu, 35-45 dùng cho ben dầu máy góc thủy lực