Đồng hồ điều chỉnh thời gian cho máy ép góc, loại 8 chân tròn
Đồng hồ điều chỉnh thời gian cho máy ép góc, loại 8 chân tròn Đồng hồ điều chỉnh thời gian cho máy ép góc, loại 8 chân tròn

Đồng hồ điều chỉnh thời gian cho máy ép góc, loại 8 chân tròn

  • Mã SKU: SP351
  • Tình trạng: Còn hàng
Giá 200.000₫

Đồng hồ điều chỉnh thời gian cho máy ép góc.

Loại 8 chân tròn kèm luôn cả đế