Bàn đạp đóng mở dùng cho máy ép góc, máy cắt 1 đầu. Loại 3 tiếp điểm
Bàn đạp đóng mở dùng cho máy ép góc, máy cắt 1 đầu. Loại 3 tiếp điểm Bàn đạp đóng mở dùng cho máy ép góc, máy cắt 1 đầu. Loại 3 tiếp điểm Bàn đạp đóng mở dùng cho máy ép góc, máy cắt 1 đầu. Loại 3 tiếp điểm

Bàn đạp đóng mở dùng cho máy ép góc, máy cắt 1 đầu. Loại 3 tiếp điểm

  • Mã SKU: SP352
  • Tình trạng: Còn hàng
Giá 300.000₫

Bàn đạp đóng mở hơi dùng cho máy ép góc, máy cắt 1 đầu